Historia 5, 28.05.2020 – platforma MS Teams

Temat: Czasy świetności dynastii Jagiellonów (platforma MS Teams)
Proszę zapoznać się tematem ze str. 208 i przepisać notatkę do zeszytu.


1. Po śmieci Władysława Jagiełły tron przejął syn – Władysław Warneńczyk
2. W roku 1444 r. Władysław Warneńczyk zginął w bitwie pod Warną w Turkami.
3. Kolejnym władcą Polski został młodszy syn Jagiełły – Kazimierz Jagiellończyk
4. Panowanie Kazimierza Jagiellończyka – wojna trzynastoletnia z zakonem
(1454 – 1466)
Ludność mieszkająca na terenie zakonu krzyżackiego była niezadowolona z panowania Krzyżaków i założyła Związek Pruski. Poprosili oni króla Polski, aby przyłączył Prusy do Polski. Król się zgodził. Doszło wojny polsko-krzyżackiej. Wojnę wygrali Polacy.
Podpisano II pokój toruński.
Polacy odzyskali Pomorze Gdańskie i Warmię (Prusy Królewskie), Prusy zakonne pozostały krzyżaków, ale były lennem Polski.
5. Pod koniec XVI wieku Jagiellonowie (synowie Kazimierza) byli jedną z najpotężniejszych dynastii europejskich, panowali w Polsce, na Litwie, na Węgrzech i Czechach.


Dla chętnych
https://www.youtube.com/watch?v=sRVktKqWtEE.

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.

  • Memory