Historia 5, 30.04.2020

Drodzy Uczniowie, na dzisiejszej lekcji utrwalicie sobie wiadomości poznane w dziale 6, dlatego proszę, o przepisanie do zeszytu tematu:
Temat – Powtórzenie wiadomości z działu 6
A następnie zapraszam do pracy z kartą pracy.
Karta pracy
Powtórzenie – klasa V, rozdział 6
Daty
Bitwa pod Cedynią……………………..
Chrzest Polski……………………………………..
Śmierć św. Wojciecha…………………………………..
Zjazd w Gnieźnie………………………………..
Koronacja Bolesława Chrobrego i Mieszka II………………………
Najazd Brzetysława na Polskę…………………………..
Koronacja Bolesława Śmiałego……………………..
Najad Niemców na Polskę – bitwa pod Głogowem………………………….
Statut Bolesława Krzywoustego…………………………………………….

Postacie
Cyryl i Metody……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
Mieszko I…………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………..
Dobrawa……………………………………………………………………………………………………….
Bolesław Chrobry………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..
Św. Wojciech………………………………………………………………………………………………………
Otton II……………………………………………………………………………………………………………………..
Mieszko II……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………
Kazimierz Odnowiciel…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Bolesław Śmiały……………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………..
Biskup Stanisław………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………….
Władysław Herman………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Zbigniew…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Bolesław Krzywousty……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….
1. Podaj 2 przyczyny chrztu i 2 skutki chrztu
2. Podaj 2 przyczyny i 2 skutki zjazdu w Gnieźnie
3. Podaj 2 przyczyny kryzysu królestwa Polskiego w XI w. i skutki

pojęcia
Słowianie…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Biskupin……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
kurhany…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Państwo Wielkomorawskie…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Polanie ………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Piastowie………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
biskupstwo……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
relikwie…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Pierwsze polskie biskupstwo było w ………………………………………………………………
Pierwszy biskup to………………………………………………….
Pierwsze arcybiskupstwo było w …………………………………………………………………………………………..
senior……………………………………………………………………………………………………………………………
junior……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
gród…………………………………………………………………………………………………………………………….
podgrodzie…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
daniny………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………..
posługi………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
drużyna…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
woj………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….
osada służebna………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Zasada senioratu…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.

  • Memory