Historia 6, 07.05.2020

Drodzy Uczniowie, na dzisiejszej lekcji poznacie dalsze losy Napoleona i okoliczności jego upadku.

Temat – Upadek Napoleona

Zapoznajcie się z tematem ze strony 199, a następnie obejrzyjcie film:

Teraz proszę przepisać notatkę:

1. W 1812 r. wyprawa Napoleona na Rosję. Napoleonowi pomagali m.in. Polacy. Pokonanie Rosji pod Borodino i wkroczenie Wielkiej Armii do Moskwy.
2. Odwrót wojsk Napoleona spowodowany spaleniem Moskwy i wywiezieniem żywności przez Rosjan
3. Odwrót armii francuskiej zimą. Śmierć żołnierzy francuskich spowodowany głodem, chorobami, mrozem i napaściami wojsk rosyjskich.
4. Klęska Napoleona w ” bitwie narodów” pod Lipskiem w 1813 r. z koalicją antyfrancuską. Abdykacja Napoleona.

Zadania
1. Napisz, ile liczyły wojska francuskie udające się na Rosję, a ile żołnierzy wróciło do Francji. (s. 199 – 200)
2. Podaj, jakie państwa należały do koalicji antyfrancuskiej walczącej pod Lipskiem (s. 201)
3. Gdzie został zesłany Napoleon po abdykacji. (s. 201)

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.

  • Memory