Historia 6, 08.05.2020

Drodzy Uczniowie, na dzisiejszej lekcji dowiecie się:

  • kiedy powstały Legiony Polskie we Włoszech.
  • jakie były losy polskich legionistów,
  • kto i kiedy stworzył polski hymn państwowy.

 

Temat : Legiony Polskie we Włoszech

 

Proszę zapoznać się z tematem ze str. 203 i przepisać notatkę:

  1. Po 3 rozbiorze Polski (1795 r.) część Polaków opuściła ziemie polskie i udała się na emigrację – głównie do Francji.
  2. Emigranci chcieli utworzyć polskie oddziały, które będą pomagać Francji walczyć z Austrią, Prusami i Rosją (naszymi zaborcami).
  3. W 1797 rząd francuski zgodził się na utworzenie Legionów Polskich we Włoszech pod dowództwem Józefa Henryka Dąbrowskiego. W skład legionów wchodzili ochotnicy (ok. 7 tysięcy)
  4. Legiony były zorganizowane na wzór wojsk Rzeczpospolitej.
  5. Dla Legionów Polskich Józef Wybicki w 1797 r. napisał „Pieśń Legionów Polskich we Włoszech”, która stała się naszym hymnem narodowym (Mazurkiem Dąbrowskiego)
  6. Los Legionów Polskich.

Legioniści na  początku walczyli na terenie Włoch, a później zostali wysłani na wsypę San Domingo, by tłumić bunty niewolników. Niewielu żołnierzy wróciło do Europy.

 

Praca domowa

W oparciu o rozdział „Legiony szkoła patriotyzmu i demokracji”  napisz, jakie warunki i zasady panowały w legionach.

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.

  • Memory