Historia 6, 28.05.2020 – platforma MS Teams

Drodzy Uczniowie, na dzisiejszej lekcji będziemy poznawać daty poznane  w klasie 6.

Temat –  Utrwalenie dat poznanych w klasie 6 – platforma MS Teams 

 

Zadanie:

 

Dopisz daty do wydarzeń:

średniowiecze

średniowiecze………………………

chrzest Polski – Mieszko I……………………………………..

zjazd w Gnieźnie. Spotkanie Ottona III z Bolesławem Chrobrym………………………………………………..

koronacja Bolesława Chrobrego (syn Mieszka I)………………………………

koronacja Bolesława Śmiałego………………………………….

testament Bolesława Krzywoustego – podzielenie Polski na dzielnice ………………………

sprowadzenie do Polski przez Konrada Mazowieckiego Krzyżaków……………………………..

koronacja Władysława Łokietka na króla Polski w Krakowie, koniec rozbicia dzielnicowego………………

unia w Krewie miedzy Polską a Litwą, mężem królowej Polski – Jadwigi ma zostać książę litewski – Jagiełło………..

bitwa pod Grunwaldem z Krzyżakami…………………

nowożytność

odkrycie Ameryki przez Kolumba…………………..

odkrycie morskiej drogi do Indii przez Vasco da Gamę………….

Renesans czyli odrodzenie………………..

wyprawa Ferdynanda Magellana dookoła świata…………………………

wystąpienie Marcina Lutra – początek reformacji……………..

sobór w Trydencie – walka z reformacja…………………………

zawarcie unii polsko-litewskiej w Lublinie, powstaje Rzeczypospolita Obojga Narodów…………..

barok…………………….

Pierwsza wolna elekcja – Henryk Walezy królem Polski…………………..

 

Woju polsko rosyjskie – dymi triady ……………………..

Powstanie kozackie na Ukrainie…………………………

potop szwedzki”, najazd Szwedów na Polskę, zakończony pokojem  w Oliwie………………….

Utrata Kamieńca Podolskiego na rzecz Turcji……………………………………

Bitwa pod Chocimiem z Turkami………………………………………

Odsiecz Wiednia przez Jana III Sobieskiego………………………

Oświecenie…………………..

Deklaracja niepodległości USA………………………..

Wielka Rewolucja Francuska – (wybuch)…………………..

I rozbiór Polski (Rosja, Prusy, Austria)…………………………..

Wybór na króla Stanisława Augusta Poniatowskiego…………………..

Sejm Wielki zwany Czteroletnim……………………………………………

uchwalenie konstytucji 3 maja, drugiej na świecie po konstytucji  USA…………………………

konfederacja targowicka – wojna polsko-rosyjska w obronie konstytucji………………………

II rozbiór Polski (Rosja, Prusy)…………………………………..

Powstanie kościuszkowskie……………………………..

III rozbiór Polski (Rosja, Prusy, Austria)…………………………….

utworzenie Legionów Polskich we Włoszech przez gen. Jana Henryka Dąbrowskiego………………

utworzenie Księstwa Warszawskiego, na mocy traktatu w Tylży przez Napoleona……………………….

Koronacja Napoleona na cesarza Francuzów, kodeks Napoleona…………………………..

Wyprawa napoleona na Rosję……………………………………..

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.

  • Memory