Historia 7, 07.05.2020

Drodzy Uczniowie, na dzisiejszej lekcji poznacie:

 • rządy Stalina w ZSRR,
 • zbrodnie komunistyczne

Temat: ZSRR – imperium komunistyczne

Proszę zapoznać się z tematem ze strony 200 i przepisać notatkę

 1. Rozwój terytorialny ZSRR
 2. Po I wojnie Rosja przyłączyła Armenię, Gruzję, Azerbejdżan, Ukrainę i   Białoruś.
 3. W 1922 roku powstał Związek Socjalistyczny Republik Sowieckich/ Radzieckich.
 4. Po śmierci Lenina (w 1924 r.) władzę w ZSRR  przejął  Józef Stalin.
 • Pozbył się przeciwników z partii bolszewickiej, kazał ich wymordować w tzw. wielkiej czystce (1936 – 38)
 • Kult jednostki (Stalina). Stalin stał się  Stawiano mu pomniki
 • .Wychowanie dzieci w duchu komunizmu.
 • Była jedna partia komunistyczne.
 1. Totalitaryzm system rządów, w którym państwo w pełni kontroluje społeczeństwo .
 2. Gospodarka ZSRR
 • Kolektywizacja rolnictwa – zmuszanie chłopów, aby oddawali swoje ziemie  i powstawały kołchozy czyli spółdzielnie  rolnicze
 • Upaństwowiono przemysł i handel.
 • Rozwijanie przemysłu ciężkiego i wydobywczego, przygotowywanie się do wojny.
 • Przekształcanie ZSRR w kraj przemysłowo-rolniczy, kosztem życia milionów więźniów
 1. Zbrodnie komunistów do 1939 r.
 • Mordowanie duchownych, ziemian,  burżuazji oraz przeciwników politycznych
 • Wywożenie do łagrów – Gułagów- obozów przymusowej pracy na Syberii,
 • Prześladowano zamożnych chłopów – kułaków .
 • Powołano NKWD – policję polityczną, która ścigała przeciwników.
 • Wielka czystka – 3,5 miliona zamordowanych, 8 mln zesłano do łagrów.
 • Wywózki w głąb Rosji(np. Polaków),
 • Wielki głód na Ukrainie – zmuszanie chłopów do oddawania plonów – zmarło do 6 milionów
 1. Relacja między Niemcami a ZSRR

Niemcy i ZSRR były niezadowolone z   traktatu wersalskiego i nawiązały współpracę.

 • W 1939 r. podpisano pakt Ribbentrop – Mołotow o podziale wpływów w Europie i 4 rozbiorze Polski)
Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.

 • Memory