Historia 7, 14.05.2020 (platforma MS TEAMS)

Drodzy Uczniowie, na dzisiejszej lekcji poznacie:

 • przyczyny i skutki wojny domowej w Hiszpanii,
 • podboje Japonii do 1939 r.
 • ustępstwa państw zachodnich wobec Hitlera w Europie

Temat: Świat na drodze ku II wojnie (s. 210) (platforma MS TEAMS) 

Proszę zapoznać się z tematem ze strony 210 i przepisać notatkę

 1. Militaryzacja Niemiec

Po dojściu do władzy Hitlera Niemcy zaczęły się zbroić. Zajęły Nadrenią.

 1. Oś Berlin- Rzym i Tokio

Niemcy  podpisały pakt z Włochami (1937) i Japonią  (1936)– sojusz ten nazwano osią.

 1. Anschluss Austrii – 1938 r.

W roku 1938  Niemcy wkroczyły do Austrii i ją przyłączyli do Niemiec  bez walki za zgodą większością społeczeństwa.

 1. Konferencja w Monachium. Przyłączenie Sudetów – 1938 r. do Niemiec

Sudety to region Czechosłowacji, mieszka tam dużo Niemców. Niemcy zażądali, aby Sudety przyłączyć do Niemiec, Czechosłowacja się nie zgodziła. Państwa zachodnie (WB, Francja, Włochy i Niemcy) zwołały konferencję w Monachium (1938 r.) i przyznały Sudety Niemcom, bo bały się wojny. Nie zaproszono Czechosłowacji.

 1. Rozbiór Czechosłowacji.
 • Wtedy Polacy zabrali Czechosłowacji Zaolzie.
 • Węgry Ruś Zakarpacką i Południową Słowację.
 • W 1939 r. Słowacy oddzielili się od Czech.
 • Niemcy przyłączyły do siebie resztę Czechosłowacji.
 1. Woja w Hiszpanii (1936 – 39)

W 1936 r. w Hiszpanii doszło do wojny domowej  między komunistami, a  nacjonalistami, którym  przewodził  generał Franco. Wojnę wygrali zwolennicy Franko. Była okrutna.

 1. Japonia w latach trzydziestych XX w. zajęła część Chin .

 

Praca domowa:

Napisz, jak  nazywała się niemiecka armia:……………..

niemieckie lotnictwo:………………………….

niemiecka flota:……………………………………

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.

 • Memory