Historia 8, 06.05.2020

Drodzy Uczniowie, na dzisiejszej lekcji poznacie:
a) przebieg strajków w sierpniu 1980 r.,
b) jak powstała NSZZ „Solidarność”,,

Temat: Powstanie „Solidarności”
Proszę zapoznaj się z tematem ze strony 207, a następnie przepisz notatkę do zeszytu:
1. Strajki sierpniowe – 1980 w Trójmieście i Szczecinie
a) Przyczyny: pogarszająca się sytuacja ekonomiczna, ciche podwyżki.
b) Bezpośrednią przyczyną strajku w Stoczni Gdańskiej było zwolnienie z pracy Anny Walentynowicz i Lecha Wałęsy działaczy Wolnych Związków Zawodowych.
c) Postulaty strajkujących: przywrócenia do pracy Wałęsy i Walentynowicz, podwyżka płac.
d) Na czele strajku w Gdańsku stanął Lech Wałęsa. Strajk miał charakter okupacyjny. Po dwóch dniach (16 sierpnia) podpisano ugodę , ale strajku nie przerwano.
e) Prowadzono nadal strajk solidarnościowy, czyli strajkowano o spełnienie żądań innych zakładów.. Ogłoszono 21 postulatów. Na czele stanął Wałęsa. Domagano się wolności słowa, wypuszczenia więźniów. Władze nie użyły siły
2. Porozumienia sierpniowe. 31 sierpnia 1980 w podpisano Gdańsku porozumienia sierpniowe, które zakończyły strajk. Władze zgodziły się na wszystkie postulaty. Gierek musiał odejść.
3. 1980 r. – powstanie Niezależny Samorządny Związek Zawodowy NSZZ „Solidarność”, który łączył wszystkie związki zawodowe. Na czele stanął Lech Wałęsa, zastępcą Antoni Gwiazda. Należało około 10 milionów Polaków.
4. Komuniści wobec „Solidarności”.
• Komuniści próbowali osłabić Solidarność i zastraszyć Polków, dlatego wojska radzieckie prowadziły manewry obok granicy polskiej, utrudniali działanie opozycji, zwlekali z wprowadzeniem porozumień sierpniowych, zastraszali związkowców.
• Nowym premierem został Wojciech Jaruzelski
Praca domowa
Opisz krótko (3- 4 zdania) zamach na papieża Jana Pawła II

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.

  • Memory