Historia 8, 07. 04. 2020


Drodzy Uczniowie, na dzisiejszej lekcji dowiecie się:
a) w jakich okolicznościach powstała PZPR,
b) jakie przemiany gospodarcze nastąpiły w Polsce latach pięćdziesiątych XX w.,
c) na czym polegał kult jednostki

Temat: Polska w czasach stalinizmu – do 1953 r.
Proszę zapoznać się z tematem s. 176 i przepisać notatkę.

1. W 1948 r. powstała Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, która przejęła władzę Polsce.
2. Pierwszym powojennym prezydentem został Bolesław Bierut – komunista.
3. Przemiany gospodarcze i społeczne:
a) wprowadzono system centralnego sterowania – czyli odgórnie ustalano wielkość produkcji.
b) wprowadzono plan sześcioletni (1950 – 1955) – położono w nim nacisk na rozwój przemysłu ciężkiego (kopalń, elektrowni)
c) aktywizacja zawodowa kobiet.

4. Próba kolektywizacji rolnictwa, czyli komuniści zabierali właścicielom prywatne gospodarstwa i tworzyli wspólne duże gospodarstwa państwowe – PGR-y – w Polsce się nie powiodła.
5. Stalinizm w Polsce polegał na kulcie Stalina i na zachwalaniu komunizmu. Fałszowano też historię. Przymusowo w szkole uczono j. rosyjskiego.
6. 1952 r. uchwalono stalinowską konstytucję.
7. Komuniści rozpoczęli walkę z Kościołem katolickim, próbowali sobie go podporządkować – uwięziono prymasa Stefana Wyszyńskiego
Praca domowa
1. Napisz, co zawierała konstytucja z 1952 r. cztery rzeczy – s. 181.
2. Wyjaśnij pojęcie – socrealizm

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.

  • Memory