Historia 8, 12.05.2020

Drodzy Uczniowie, na dzisiejszej lekcji poznacie:
• okoliczności wprowadzenia stanu wojennego,
• postawy społeczeństwa w latach 80.,
• sytuację gospodarczą u schyłku PRL-u.
Temat: Stan wojenny i schyłek PRL.

Proszę zapoznać się z tematem ze strony 212 i przepisać notatkę

1. Okoliczności wprowadzenia stanu wojennego
• W Polsce pogarszała się sytuacja z zaopatrzeniem.
• ZSRR naciskał na polskich komunistów, aby rozbiły „Solidarność”.
• I sekretarzem PZPR został gen. Wojciech Jaruzelski.
2. Wprowadzenie stanu wojennego – 12/13 grudnia 1981 r.
• Wprowadził go Wojciech Jaruzelski. Władzę w państwie objęła WRON (Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego).
3. Przebieg stanu wojennego.
• Zlikwidowano „Solidarność’,
• Zakazano strajków, ograniczono prawa, wyrzucona z pracy.
• Aresztowano działaczy opozycji (o. 10 tyś.) , L. Wałęsę, A. Gwiazdę, A. Walentynowicz,
• Podsłuchiwano rozmowy, cenzurowano listy .
• Policja stosowała przemoc, zginęło kilkadziesiąt osób.
• Zamknięto granicę, na ulicach pojawiło się wojsko.
• Pacyfikacja kopalni „Wujek”, 16 grudnia 1981 r. ZOMO zabiło 9 górników
• USA nałożyły na Polskę sankcje, co pogorszyło jeszcze życie Polaków.

4. Reakcja społeczeństwa
. Część opozycji uniknęło aresztowania, „Solidarność” działała w podziemiu.
5. Ostatnie lata PRL
• Zniesienie stanu wojennego 22 lipca 1983 r.
• Zamordowania ks. Jerzego Popiełuszkę za sprzeciwianie się brutalności władzy.
• Pogarszanie się sytuacji ekonomicznej Polski, nieudane reformy, dług zagraniczny, brak produktów, kartki.
• Emigracja – ok. 750 tysięcy Polaków.

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.

  • Memory