Historia 8, 13.05.2020

Drodzy Uczniowie, na dzisiejszej lekcji dowiecie się jak upadł komunizm w Europie.

Temat: Rozpad bloku wschodniego


Proszę zapoznać się z tematem ze str. 220 i przepisać notatkę do zeszytu.

1. Kryzys w Związku Radzieckim
a) Zastój gospodarczy, brak podwyżek, korupcja.
b) marnotrawstwo w zakładach pracy.
c) Obniżenie poziomu edukacji, opieki medycznej, alkoholizm.

1. Prezydentem USA został Ronald Reagan, wróg komunizmu. Popierał opozycję walczącą z komunizmem np. w Afganistanie

2. Próba reform w ZSRR.
Gdy I sekretarzem partii został Michaił Gorbaczow (1985) chciał przeprowadzić reformy , ale gospodarka ZSRR była w stanie krytycznym. Reformy nazwano pierestrojką (przebudową). Reformy się nie udały.
3. Jesień Ludów – rewolucje antykomunistyczne w Europie Wschodniej 1989 r . Osłabienie Związku Radzieckiego spowodowało bunty w krajach bloku wschodniego.
Zmiany rozpoczęły się jesienią 1989 r. i w ciągu kilku lat komunizm upadł w
a) W Polsce (1989 r. )
b) Czechosłowacji – aksamitna rewolucja i Czechosłowacja podzieliła się na Czechy i Słowację,
c) Na Węgrzech, Bułgarii, Rumunii, Albanii i Jugosławii (rozpoczęła się tam wojna domowa )
• C) w listopadzie 1989 r. upadł mur berliński, a w 1990 r., Niemcy zachodnie połączyły się ze wschodnimi.

4. Rozpad ZSRR.
• W ZSRR zachodziły powolne zmiany demokratyczne.
• W 1990 niepodległość ogłosiła Litwa , a w 1991 ogłosiły Łotwa i Estonia, Ukraina i Białoruś.
• W Rosji doszło do nieudanego zamachu stanu i próby odsunięcia Gorbaczowa od władzy przez KGB.
• W 1991 r. ogłoszono rozpad Związku Radzieckiego. Gorbaczow podał się do dymisji.

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.

  • Memory