Historia 8 – 19.04.21

Temat: Powstanie „Solidarności”

Proszę zapoznaj się z tematem ze strony 207, a następnie przepisz notatkę do zeszytu:

 1. Strajki sierpniowe – 1980 w Trójmieście i Szczecinie

 

 • Przyczyny strajków : pogarszająca się sytuacja ekonomiczna, ciche podwyżki.
 • Bezpośrednią przyczyną strajku w Stoczni Gdańskiej było zwolnienie  z pracy Anny Walentynowicz i Lecha Wałęsy działaczy Wolnych Związków Zawodowych.
 • Postulaty strajkujących: przywrócenia do pracy Wałęsy i Walentynowicz, podwyżka płac.
 • Na czele strajku w Gdańsku stanął Lech Wałęsa.  Strajk miał charakter okupacyjny. Po dwóch dniach (16 sierpnia)  podpisano ugodę , ale strajku nie przerwano.
 • Prowadzono nadal strajk solidarnościowy, czyli strajkowano  o spełnienie żądań innych  zakładów. Ogłoszono 21 postulatów.  Na czele stanął Wałęsa. Domagano się wolności słowa, wypuszczenia więźniów.  Władze nie użyły siły
 1. Porozumienia sierpniowe. 31 sierpnia 1980 w podpisano Gdańsku porozumienia sierpniowe, które zakończyły strajk. Władze zgodziły się na wszystkie postulaty. Gierek musiał odejść.
 2. 1980 r. – powstanie Niezależny Samorządny Związek Zawodowy NSZZ „Solidarność”, który łączył  wszystkie związki zawodowe.  Na czele stanął Lech Wałęsa, zastępcą Antoni Gwiazda. Należało około 10 milionów Polaków.
 3. Komuniści wobec „Solidarności”.
 • Komuniści próbowali osłabić Solidarność i zastraszyć Polków, dlatego wojska radzieckie prowadziły manewry obok granicy polskiej,  utrudniali działanie  opozycji, zwlekali z wprowadzeniem porozumień sierpniowych, zastraszali związkowców.
 • Nowym premierem został Wojciech Jaruzelski
Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.

 • Memory