Historia 8, 19.05.2020 (platforma MS Teams)

Drodzy Uczniowie, na dzisiejszej lekcji dowiecie się:
• jak wyglądały obrady Okrągłego Stołu,
• jakie był wynik wyborów z 1989 r.,
• jakie były decyzje rządu Tadeusza Mazowieckiego.


Temat: Początek III Rzeczpospolitej (platforma MS Teams)
Proszę zapoznać się z tematem ze str. 226 i przepisać notatkę do zeszytu.

1. Przyczyny Okrągłego Stołu. Pogardzająca się sytuacja ekonomiczna Polski, strajki, robotnicy domagali się legalizacji Solidarności i podwyżek.

2. Przebieg obrad Okrągłego Stołu z 1989 r.
Obradom przewodniczył Czesław Kiszczak – minister spraw wewnętrznych, opozycji przewodniczył Lech Wałęsa. Rozmowy były transmitowane. W roli mediatorów był Kościół.
• Osobne rozmowy poufne były w Magdalence pod Warszawą.
3. Postanowienia obrad Okrągłego Stołu:
• Przywrócono urząd prezydenta. Zalegalizowano „Solidarność”.
• Miały się odbyć częściowo wolne wybory (opozycja mogła mieć 35% miejsc w sejmie)
4. Wybory 4 czerwca 1989 r. Wygrała Solidarność.
5. Przemiany roku 1989.
a) Zgodnie z uchwaleniami z Magdalenki prezydentem został Wojciech Jaruzelski.
b) Premierem został Tadeusza Mazowieckiego – działacz Solidarności.
6. Budowa III RP
• Polska bankrutowała.
• pojawiła się hiperinflacja – bardzo duży wzrost cen.
• Komuniści kontrolowali resorty siłowe, zniszczyli dokumenty o zbrodniach SB.
• Polityka grubej kreski, brak rozliczeń komunistów.
• Wprowadzono demokratyczne zmiany
• Przywrócono nazwę Rzeczypospolita Polska i koronę na orle,
• Zlikwidowano cenzurę, SB milicję zamieniono na policję,
• Usunięto zapis o sojuszu z ZSRR i gospodarce socjalistycznej.

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.

  • Memory