Historia 8, 20.05.2020 (platforma MS Teams)

Drodzy Uczniowie, na dzisiejszej lekcji będziemy powtarzać materiał poznany w dziale 5 na podstawie poniższej karty pracy.
Temat – Powtórzenie wiadomości z działu 5 (platforma MS Teams)
A następnie zapraszam do pracy z kartą pracy.

Historia, klasa 8, rozdział V
Dopisz daty
Strajki w Ursusie, Radomiu i Płocku……………………………
Powstanie KOR-u………………..
Wybór Karola Wojtyły na papieża………………………
I pielgrzymka Jana Pawła II do Polski………………..
Powstanie Solidarności ……………………
Wprowadzenie stanu wojennego……………….
Zamordowanie ks. Jerzego Popiełuszkę……………………………
Jesień Ludów. …………………
rozpad ZSRR………………..
upadek muru berlińskiego…………………………
okrągły stół………………………
pierwsze częściowo wolne wybory w Polsce…………………….
zjednoczenie Niemiec…………………………………………
Postacie
Antoni Macierewicz…………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
Jacek Kuroń……………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………….
Andrzej Gwiazda……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Anna Walentynowicz………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Karol Wojtyła………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Lech Wałęsa………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Edward Gierek……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Wojciech Jaruzelski…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Czesław Kiszczak…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ks. Jerzy Popiełuszko……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Ronald Reagan………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Michaił Gorbaczow………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Tadeusz Mazowiecki…………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Leszek Balcerowicz……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adam Michnik………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Pojęcia

ZOMO……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Czerwiec 1976…………………………………………………………………………………………………………………………
KOR………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
SB…………………………………………………………………………………………………………………………………..
NSZZ Solidarność…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Porozumienia sierpniowe……………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………..
Stan wojenny……………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
WRON…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Pacyfikacja kopalni „Wujek”…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Jesień Ludów ………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Aksamitna rewolucja …………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Wspólnota Państw Niepodległych……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Magdalenka……………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Okrągły Stół………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
1. Opisz krótko strajki w Radomiu Ursusie i Płocku – przyczyna – przebieg i skutek
2. 2 opisz okoliczności strajków w 1980 i powstania Solidarności
3. Opisz stan wojenny – przyczyna – przebieg i skutek
4. Opisz obrady Okrągłego Stołu – przyczyna – przebieg i skutek
5. Opisz reformy rządu Mazowieckiego

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.

  • Memory