Historia 8, 21.04.2020

Drodzy Uczniowie, na dzisiejszej lekcji będziemy kończyć temat z poprzedniego tygodnia:
Temat: PRL w latach 1956 – 1970
Proszę zapoznaj się z tematem ze strony 187, a następnie przepisz notatkę do zeszytu:
1. Mała stabilizacja – czyli rządy Gomułki. W tym czasie:
A) zaprzestano terroru, aresztowań,
B) rozwijała się kultura i polska szkoła filmowa
C) poprawił się życie zwykłych ludzi, w sklepach pojawiły się lodówki, pralki, samochody
D) Polska nawiązała relacje państwami niekomunistycznymi.
2. Spół z Kościołem. W czasach Gomułki:
a) wzrosło prześladowanie Kościoła,
b) zniesiono lekcje religii w szkołach, utrudniano budowę świątyń,
c) nagonka na prymasa Wyszyńskiego.
d) utrudniano obchody Tysiąclecia Chrztu Polski w 1966 r.
3. Początki pozycji antykomunistycznej
a) W 1964 r. 34 pisarzy, poetów, intelektualistów wystosował list do władz komunistycznych z protestem przeciwko narastającej cenzurze, był to tzw. List 34.
b) List otwarty do partii krytykujący sytuację w kraju– za jego opublikowanie aresztowano Jacka Kuronia i Karola Modzelewskiego .
4. Marzec 1968 https://epodreczniki.pl/a/konflikty-w-prl/DE635jtvh
a) Przyczyna: W teatrze w Warszawie podczas spektaklu „Dziady” doszło do antysowieckich wystąpień i władze zakazały dalszego wystawiania sztuki.
b) Przebieg: Kilku uczestników wystąpień w teatrze wyrzucono ze studiów, m.in.. Adama Michnika. Z tego powodu doszło do strajków studenckich w obronie wyrzuconych studentów. Komuniści o spisek oskarżyli przywódców partyjnych żydowskiego pochodzenia i zaczęły się prześladowania ludności żydowskiej.
c) Skutek: W wyniku nagonki Polskę opuściło kilkanaście tysięcy Żydów.
5. Grudzień 1970 – powstanie na Wybrzeżu:
a) Przyczyny: podwyżki żywności przed Bożym Narodzeniem
b) Przebieg . Na Pomorzu w stoczniach doszło do protestów i strajków robotniczych. Władze sprowadziły wojsko i użyły broni. Do największej masakry robotników doszło w tzw. czarny czwartek 17 grudnia w Gdyni. Komuniści zaczęli strzelać do robotników idących do pacy. Zginęło 18 osób.
c) Skutek: W powstaniu na Wybrzeżu zginęło łącznie ponad 40 osób.
• Władze wycofały się z podwyżek.
• Gomułkę odsunięto od władzy .
Praca domowa
1. Napisz, w jaki sposób władze komunistyczne zareagowały na strajki studenckie w marcu 1968 r. (dwa przykłady)
2. W jakim zakładzie pracy rozpoczął się strajk w grudniu 1970 r.

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.

  • Memory