Historia 8, 28.04.2020

Drodzy Uczniowie, na dzisiejszej lekcji utrwalicie sobie wiadomości poznane w dziale 4, dlatego proszę, o przepisanie do zeszytu tematu:
Temat – Powtórzenie wiadomości z działu 4
A następnie zapraszam do pracy z kartą pracy.
Historia klasa 8. Polska po II wojnie światowej
Daty
1.Koniec II wojny światowej…………….. 2.Referendum ludowe………………..
3 wybory do sejmu (sfałszowane)……………………4 Powstanie PZPR………………………
5.Uchwalenie konstytucji PRL……………….. 6.Poznański czerwiec…………………….
7.Wydarzenie marcowe- protesty studenckie…………… 8.Protesty robotnicze na Wybrzeżu………………….
Śmierć Stalina …………….
Pojęcia
Linia Curzona……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Ziemie Odzyskane…………………………………………………………………………………………….
Akcja „Wisła”……………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
MO………………………………………………………………………………………………………………………………
UB……………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
demokracja ludowa……………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
UNRRA………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
przemysłu……………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
plan trzyletni………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
reforma rolna 1944 r. …………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
handel………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
PZPR……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
plan sześcioletni…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
PGR……………………………………………………………………………………………………………………………..
Kolektywizacja …………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Socrealizm…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
PRL……………………………………………………………………………………………………………………………..
Poznański czerwiec…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Zakłady Przemysłu Metalowego im. H. Cegielskiego………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Mała stabilizacja………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………. Marzec 1968……………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Czarny czwartek 1970…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Grudzień 1970………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Budowa tysiąca szkół………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
List 34…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Podziemie niepodległościowe………………………………………………………………………………………….
Żołnierze wyklęci/ niezłomni………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Radio Wolna Europa…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Postacie
Bolesław Bierut……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….
Władysław Gomułka………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….
Edward Gierek……………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………….
Hieronim Dekutowski „Zapora”………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….
Zygmunt Szendzielarz Łupaszka……………………………………………………………………………….
Danuta Siedzikówna Inka………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Witold Pilecki………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Emil Fildorf Nil……………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
Kardynał Stefan Wyszyński………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Andrzej Wajda…………………………………………………………………………………….
Adam Michnik……………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Jacek Kuroń…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Karol Modzelewski……………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Antoni Słonimski…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Kazimierz Górski…………………………………………………………………………………………………….
1. Przyczyna, przebieg i skutki poznańskiego czerwca
2. Przyczyna- przebieg i skutki marca 1968 r.
3. Przyczyna – przebieg i skutki protestów grudniowych na Wybrzeżu.
4. Najważniejsze zapisy konstytucji z 1952 r. (4 zapisy)
5. Rządy na kredyt za Edwarda Gierka – opisz rządy.
6. Opisz referendum ludowe.
7. Reformy wprowadzone w czasach stalinizmu, nacjonalizacja, kolektywizacja,

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.

  • Memory