Historia 8, 29.04.2020

Drodzy Uczniowie, na dzisiejszej lekcji dowiecie się:
• jakie były skutki protestów z czerwca 1976 r.,
• w jakich okolicznościach powstała opozycja antykomunistyczna.
• Jaki był wpływ Karola Wojtyły na papieża na sytuacje w Polsce
Temat: Początki opozycji demokratycznej w Polsce
Na początek film:
https://epodreczniki.pl/a/konflikty-w-prl/DE635jtvh
https://wyborcza.pl/10,82983,20300051,czerwiec-76-wtedy-zaczelismy-byc-solidarni.html
Proszę zapoznajcie się z tematem ze strony 202 i przepiszcie notatkę.
1. Czerwiec 1976 r. czyli strajki zakładach w Radomiu, Ursusie i Płocku.
a)Przyczyny : podwyżki cen.
b)Przebieg: Gdy ogłoszono podwyżkę, rozpoczęły się strajki w dużych zakładach w Radomiu, Ursusie i Płocku. Gierek zmobilizował MO, ale zakazał strzelać do robotników.
c) Skutki Odwołanie podwyżek, aresztowanie robotników.
2. Powstanie opozycji antykomunistycznej.
W 1976 r. powstał Komitet Obrony Robotników (KOR), którego celem było pomoc aresztowanym i zwolnionym robotnikom. Do KOR-u należeli m.in.: Antoni Macierewicz, Adam Michnik. Ostatecznie władze zwolniły uwięzionych robotników.
3. Ustępstwa władzy spowodowały rozwój opozycji. W 1978 Powstawały Wolne Związki Zawodowe.
4. Prześladowanie opozycji:
Działacze opozycji byli śledzeni przez tak zwanych tajnych współpracowników (TW), zakazywano im wyjazdu za granicę, aresztowano.
5.Wybór Karola Wojtyły na papieża.
W 1978 r. Karol Wojtyła został papieżem, a w 1979 r. Gierek zgodził się na pielgrzymkę Jana Pawła II do Polski. To dało Polakom nadzieję na obalenie komunizmu.
Praca domowa. Zadania:
1. Podaj, kto tworzył Wolne Związki Zawodowe – 4 osoby (s. 205)

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.

  • Memory