Historia klasa 7, 02.04.2020

Drodzy Uczniowie, na dzisiejszej lekcji dowiecie się:

 • jakie były przyczyny rewolucji w Rosji,
 • jakie było znaczenie rewolucji w Rosji i obalenie cara,
 • jak doszło do przejęcia władzy przez bolszewików,
 • jak powstało ZSRR.

Temat: Rewolucja w Rosji 1917 r. (s. 175 r.)

Na początek proszę obejrzeć film:

https://www.youtube.com/watch?v=m-xZcSTS4Cg

Proszę przepisać notatkę do zeszytu:

 1. Przyczyny rewolucji w Rosji

– porażki Rosji na I wojnie,

– kryzys gospodarczy – brak żywności.

 1. Wybuch rewolucji lutowej– marzec 1917 r. Car ustąpił z tronu, władzę przejął Rząd Tymczasowy. Rząd Tymczasowy wprowadził wiele zmian, ale nie wycofał Rosji z wojny, co było powodem niezadowolenia.
 2. Rewolucja październikowa – listopad 1917 r.  władzę w Rosji przejmują bolszewicy czyli  komuniści. Na czele stoi Włodzimierz Lenin. Wycofano Rosję z wojny.
 3. Wojna domowa między bolszewikami a zwolennikami cara – wygrywają bolszewicy. Wprowadzono w państwie komunizm.
 4. 1922 – powstaje Związek Socjalistyczny Republik Radzickich.

Pytania do tekstu – pisemnie w zeszycie – krótko:

 1. Ze strony 177 napisz 3 reformy Rządu Tymczasowego.
 2. Podaj, co było sygnałem rozpoczynającym  rewolucję październikową (s. 177).
 3. W oparciu o fragment „Rosja po rewolucji”( s., 179) napisz, jakie 3 zmiany wprowadzili bolszewicy.
Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.

 • Memory