Historia, klasa 7, 03.04.2020

Drodzy Uczniowie, na dzisiejszej lekcji dowiecie się:

  • jaka była postawa państw zaborczych wobec sprawy polskiej,
  • czym był Akt 5 listopada i jakie były jego skutki,
  • jakie były rezultaty orędzia prezydenta USA – W. Wilsona

Temat: Sprawa polska w czasie I wojnie  (s. 180 r.)

Na początek proszę obejrzeć nagrania:

https://www.youtube.com/watch?v=kMGDOaAs4Lw

Notatka:

  1. Na początku wojny zaborcy nie interesowali się Polakami, dopiero gdy zaczęło brakować im żołnierzy, chcieli  pozyskać Polaków. Ziemie polskie były w większości opanowane przez państwa centralne.
  2. Akt 5 listopada wydany w 1916 przez Niemcy i Austrię. Państwa te obiecywały Polakom  w zamian za pomoc, utworzenie państwa polskiego.
  3. W odpowiedzi na Akt 5 listopada w 1917 r. Rosja również obiecała Polkom utworzenie Polski.  Poparły ją pozostałe państwa ententy.
  4. Styczeń 1918 r. Prezydent USA Tomasz Woodrow Wilson  w swoim orędziu  ogłosił, że musi powstać Polska z dostępem do morza.
  5. Na mocy traktatu wersalskiego z 1919 r. (kończącego I wojnę) powstała Polska z dostępem do morza (bez Gdańska)  i  z Wielkopolską.

Pytania do tekstu – pisemnie w zeszycie:

Napisz w zeszycie,  kto reprezentował Polskę  w czasie obrad w Paryżu – 183 s.

 

Dla chętnych

https://www.youtube.com/watch?v=jBbr_SWC5Lk

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.

  • Memory