Historia, klasa 7, 27.03.2020

Drodzy Uczniowie, na dzisiejszej lekcji  dowiecie się:

– jak wyglądały walki na froncie wschodnim w czasie I wojny światowej?

– jaki był cel powstania i skutki działalności legionów Polskich?

– jak wyglądało  zaangażowanie jednostek polskich po stronie ententy.?

 

Temat lekcji :

I wojna światowa  na ziemiach polskich  (s. 170)

Na początek  proszę spisać notatkę:

  1. Orientacja polityczne  czasie w I wojny

a ) prorosyjska –  R. Dmowski.

b) proaustriacka – J. Piłsudski.

2.   Przez ziemie polskie przebiegał front wschodni (Niemcy i Austro- Węgry walczyły z Rosją).

3. Największe bitwy.

4. Polskie jednostki wojskowe walczące w I wojnie:

a)Legiony Polskie – powstały z inicjatywy Józefa Piłsudskiego w 1914 r., walczyły przeciwko wojskom rosyjskim po stronie państw centralnych. Gdy państwa centralne zaczęły przegrywać, Józef Piłsudski wycofał legiony.

b)Legion Pułaski.  Powstał z inicjatywy Komitetu Narodowego Polskiego  i  Romana Dmowskiego, walczył z Niemcami u boku Rosji (po stronie Ententy) .

c)Błękitna Armia  – powstała dzięki staraniom Romana Dmowskiego we Francji z ochotników. Na czele stanął Józef HallerBłękitna Armia trafiła  na front dopiero na koniec wojny. Walczyła  po stronie ententy.

 

Zadania: zapoznajcie z tematem z podręcznika – s. 170

  1. Na podstawie fragmentu „Walki na froncie wschodnim” (s. 170) opiszcie  krótko dwie największe bitwy (data, kto z  kim walczył i jak się zakończyła) bitwę pod Tannenbergiem i pod Gorlicami
  2. Na podstawie fragmentu „U boku państw centralnych” (s. 171 – 173) wyjaśnij krótko,  na czym polegał kryzys przysięgowy i  kto trafił do więzienia.

 

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.

  • Memory