Historia klasa 8 23.03. 2020 r.

Historia. klasa 8

Zachęcam wszystkich do przepisania do zeszytu notatki

Temat: Powojenna odbudowa 

1.Zniszczenia w Polsce

 1. Polska najbardziej zrujnowanym krajem w Europie.
 2. Straty w ludności i materialne (ok. 40%).
 3. Zrabowano dzieła sztuki.
 4. Ziemie Odzyskane zniszczone przez Armię Czerwoną.

 

2.Ziemie Odzyskane – to ziemie przyłączone do Polski na zachodzie

 1. a) Na Ziemiach Odzyskanych został 1 milion osób, Ślązacy, Kaszubi i mieszkający tam Polacy.

B )Osiedlono tam 2,7 mln Polaków z centralnej Polski i za Bugu.

 1. c) Dochodziło tam do przypadków szabrownictwa, czyli rabowania dóbr poniemieckich.
 2. Reforma rolna. W 1944 r. władze komunistyczne ogłosiły reformę rolną. Polegała na zabieraniu właścicielom majątków powyżej 50 ha, podzielenie ich  i przekazanie  chłopom. Także zbierano domy. Z części majątków utworzono PGR-y, czyli Państwowe Gospodarstwa Rolne
 3. UNRA – to organizacja działająca pod kontrolą ONZ. UNRA przekazała Polakom maszyny,   zwierzęta i ziarno na zasiew oraz sprzęt medyczny po wojnie, co uchroniło Polaków od głodu.

5.Nacjonalizacja przemysłu i handlu

 1. Od stycznia 1946 r. władze  komunistyczne zaczęły nacjonalizować  przemysł, czyli zabierać na skarb państwa przedsiębiorstwa prywatne, jeśli w zakładzie pracowało 50 robotników na jedną zmianę.
 2. Zlikwidowano prywatny handel, sklepy były państwowe.

6.Plan trzyletni  (1947 – 49) to plan Odbudowy Gospodarczej Polski. Polegał na odbudowie zniszczeń wojennych, zintegrowanie Ziem Odzyskanych i rozwoju przemysłu lekkiego i spożywczego do poziomu sprzed wojny. Zakończył się sukcesem

 

 

 

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.

 • Memory