język angielski 03.04.2020

Topic:  Wyrażenia too/enough oraz so/such

Zapoznajcie się z notatką na stronie 162: TOO (zbyt) wstawiamy przed przymiotnikiem. ENOUGH (wystarczająco) wstawiamy po przymiotniku lub przed rzeczownikiem.

Teraz wykonajcie zad. 7 i 8 na stronie 163.

Następnie przepisz notatkę ze str. 163 na temat so/such

Wykonajcie zadania:  1 na str. 163 oraz 2  na str. 164.

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.

  • Memory