język angielski 03.04.2020

Topic:  Talking about the journey- dialog.

  1. Otwórzcie podręcznik na str. 67 i przeczytajcie dialog. Następnie przepiszcie dialog do zeszytu zmieniając wyrażenia, które są na blue wg propozycji w zad. 2.
  2. Wykonajcie zadanie 1 i 2 na str. 42 w ćwiczeniu, w międzyczasie będziemy łączyć się w parach i ćwiczyć dialog.
Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.

  • Memory