język angielski 05.05.2020

Topic: Wypowiedź pisemna – recenzja filmowe. Na dzisiejszej lekcji będziemy pisać e-mail do kolegi z opisem filmu. Otwórzcie podręcznik na stronie 82 i przeczytajcie tekst modelowy. Pojawiają się w nim wyrażenia, które używamy, aby wydać opinię na dany temat: I think…/In my opinion…/For me…Teraz napiszcie do zeszytu e-mail (polecenie znajdziecie w zadaniu 8 na stronie 75 w ćwiczeniu). W e-mailu użyjcie w/w wyrażeń.

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.

  • Memory