język angielski 06.05.2020

Topic: It has got four legs- opis zwierząt. Zapiszcie do zeszytu:

It’s got – to ma     It’s – to jest  Widzicie różnicę? Początek jest taki sam, dopiero dodanie słowa got zmienia znaczenie. Przykłady: It’s got two legs. (to ma dwie nogi). It’s red and blue (to jest czerwone i niebieskie).

Teraz otwórzcie podręcznik na stronie 73 i przepiszcie do zeszytu zdania z ćwiczenia 2- uzupełniamy It’s …lub It’s got.

Słówka do zapisania: spots, a short/long  tail, a trunk, a long/ short neck, wings, stripes, a beak, big/small ears, big/ small eyes. Czy domyślacie się znaczenia tych słów? Połączymy się na grupie i sprawdzimy!

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.

  • Memory