język angielski 08.05.2020

Topic: Wyrażanie uczuć i emocji – funkcje językowe. Otwieramy podręcznik na stronie 105 i przepisujemy do zeszytu wyrażenia:

Expressing negative feelings: Oh no!/ Oh dear!/ This is awful/ What a mess/What a waste of money!/What a pity/ what a shame!

Expressing positive feelings: How lovely/ what a great phone/ that’s incredible, amazing/what a nice surprise

Expressing hope: I hope so/Let’s hope that…

Encouragement (zachęta): keep going!/well done/ you can do it/ you’re doing well

Po 10 minutach spotkamy się na grupie Teams i zrobimy wspólnie zadanie 5 na stronie 105  i przeczytamy tekst.

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.

  • Memory