język angielski 12.05.2020

Topic: Has it got a beak? – opisywanie dzikich zwierząt. Na dzisiejszej lekcji będziemy zadawać pytania Has it got…? i udzielać krótkich odpowiedzi. Spróbujmy!

Has it got a long neck?- czy to ma długą szyję? Yes, it has – tak ma/No, it hasn’t- nie, nie ma

Pomyślcie teraz o dowolnym zwierzątku i zadajcie 7 pytań o jego części ciała. Dopiszcie również odpowiedzi wg wzoru.  Teraz zastanówcie się co potrafią robić zwierzęta: run/swim/walk/jump/fly /climb/speak. Używając czasownika CAN (POTRAFI) ułóżcie zdania o zwierzętach : A parrot can fly- papuga potrafi latać. It can’t climb – nie potrafi się wspinać. Teraz Wasza kolej, wymyślcie 3 przykłady.

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.

  • Memory