język angielski 13.05.2020

Topic: Ćwiczenia w mówieniu – opis dnia. Na dzisiejszej lekcji poznamy nowe czynności dnia codziennego. Zapiszcie do zeszytu: brush my teeth/ get dressed/listen to music/read a book/wake up/wash my hair….Spróbujcie odgadnąć znaczenie! Teraz otwórzcie podręcznik na stronie 73 i podpiszcie obrazki w zadaniu 4. Spróbujemy połączyć się na MTeams i będziemy opowiadać o swoim typowym dniu. W zeszycie ćwiczeń zróbcie zadanie 1 i 2 na stronie 33.

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.

  • Memory