język angielski 14.05.2020

Topic: Wyrażenia some i any – ćwiczenia gramatyczne (MTeams). Krótkie przypomnienie – zapiszcie jeszcze raz do zeszytu.

A/an – używamy w liczbie poj.

Some i any – używamy w liczbie mnogiej i z rzeczownikiem niepoliczalnym. Some – w zdaniu twierdzącym / Any – w pytaniu i przeczeniu. Teraz wykonajcie zadania. W zeszycie ćwiczeń zróbcie wszystkie zadania na stronie 31.

https://wordwall.net/pl/resource/919441/angielski/quiz-steps-plus-v-unit-2-my-school-some-any

https://elt.oup.com/student/teamupplus/level2/unit6/exercise1?cc=pl&selLanguage=pl

https://elt.oup.com/student/teamupplus/level2/unit6/exercise2?cc=pl&selLanguage=pl 

 

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.

  • Memory