język angielski 15.05.2020 (MTeams)

Topic: Piszemy list e-mail z opisem typowego dnia. (MTeams). Na dzisiejszej lekcji będziemy ćwiczyć umiejętność pisania – opis dnia. Zapoznajcie się z zadaniem 6 na stronie 73. Przeczytamy i uzupełnimy tekst wspólnie. Następnie zapiszcie w zeszycie kilka zdań o swoim ulubionym dniu tygodnia.

My favourite day of the week is…I get up at …

W opisie użyjcie wyrażeń: in the morning / in the afternoon / in the evening oraz słówek NEXT/ THEN- następnie.

Dla chętnych: przygotujcie prezentację może być w formie prezentacji power point , plakatu, animacji…itp. w której przedstawicie jeden dzień z życia gwiazdy filmowej.

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.

  • Memory