język angielski 15.05.2020 (MTeams)

Topic: Stosowanie czasowników modalnych: must/ can/should/ have to (MTeams). Na grupie omówimy sobie zastosowanie i układanie zdań z czasownikami modalnymi. Przeczytajcie i zróbcie notatki w zeszycie.

https://www.gramatyka-angielska.info/s/2046/54167-Gramatyka-angielska/303620-Verb-Czasownik-modalny.htm

W zeszycie ćwiczeń zróbcie zadania na stronie 52 oraz 7 i 8 na 53.

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.

  • Memory