język angielski 17.04.2020

Topic: Praca projektowa poświęcona ulubionym przedmiotom – our favourite things.

1. Otwórzcie podręcznik na stronie 64 i posłuchajcie nagrania 2.13.

2. Następnie połączymy się, aby wspólnie przeczytać tekst i wykonać ćwiczenia pod tekstem.

3. Wykonajcie plakat poświęcony ulubionym przedmiotom. Wybieramy 3 rzeczy, rysujemy w zeszycie i redagujemy krótki opis. Przydatne zwroty:

This is my……to jest mój

It has got…..to ma

It is big/samll

It is fantastic

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.

  • Memory