język angielski 17.04.2020

Topic: Pytania i krótkie odpowiedzi w czasie przeszłym Past Simple.

1.Zapiszcie notatkę: Aby utworzyć pytanie w czasie przeszłym potrzebujemy operatora DID, który wstawiamy przed podmiotem (osobą), a następnie piszemy czynność.

Np. Did you go shopping? – czy poszedłeś na zakupy? Did he do homework? – czy on odrobił pracę domową?

Krótkie odpowiedzi budujemy: Yes, osoba did (Yes, I did) lub No, osoba didn’t (No, I didn’t).

2. Następnie połączymy się na grupie, aby wspólnie wykonać zadanie 1 na str.61.

Praca domowa: wykonujcie zadania 1,2 i 3 na str. 30 w zeszycie ćwiczeń.

 

 

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.

  • Memory