język angielski 17.04.2020

Topic: The future of films – rozumienie wypowiedzi pisemnych.

  1. Otwórzcie podręcznik na stronie 77 i przeczytajcie tekst The future of films.
  2. Spotykamy się na platformie Teams, aby wspólnie przeanalizować tekst i wykonać zadania pod tekstem.
Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.

  • Memory