język angielski 21.04.2020

Hello, hello…

Topic: Powtórzenie słownictwa i struktur z rozdziału 5.

Kochani, dzisiaj będziemy powtarzać wszystko czego nauczyliśmy się w rozdziale 5. Pracujemy w zeszycie ćwiczeń.

Wykonajcie proszę zad. 2 na str. 51 w ćwiczeniu: każde pytanie zaczynamy od What time do you …….?- o której godzinie ….?W drugiej linijce podajemy godzinę np. At four o’clock.

Teraz spróbujcie zadanie 1 na str. 53. Takie łatwe:)

Następnie zad. 2 na str. 54: cały czas zadajemy pytanie What time do you….?. Udzielamy odpowiedzi całym zdaniem i dodajemy godzinę.

Dla chętnych zad. 1 na str.55

https://elt.oup.com/student/exploretreetops/level3/games/games_05_2?cc=pl&selLanguage=pl

Zagrajcie w grę.

Powodzenia. Wszystkie zadania sprawdzimy sobie na kolejnej naszej lekcji.

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.

  • Memory