język angielski 21.05.2020 (MTeams)

Topic: Utrwalenie czasu Present Perfect – pytania z  ever.

Zapiszcie do zeszytu: Aby utworzyć pytanie w czasie Present Perfect stosujemy tzw. inwersję czyli zamianę miejsc:

HAVE/HAS + OSOBA+EVER+ CZASOWNIK W 3 FORMIE?

EVER- kiedykolwiek

Have you ever been to Spain?- Czy ty kiedykolwiek byłeś w Hiszpanii?

Yes, I have/ No, I haven’t

Has he ever eaten snails?- Czy on kiedykolwiek jadł ślimaki?

Yes, he has/ No, he hasn’t

Teraz otwórzcie podręcznik na stronie 83 i zróbcie zadania 1, 2 i 3. Praca domowa: zrób wszystkie zadania na stronie 36 w zeszycie ćwiczeń.

 

 

 

 

 

 

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.

  • Memory