język angielski 22.05.2020 (MTeams)

Topic: Utrwalenie materiału z rozdziału 6. Na dzisiejszej lekcji będziemy utrwalać poznane słownictwo i konstrukcje w rozdziale 6. Otwórzcie podręcznik na stronie 75 i zróbcie zadania 1,3,4,5 i 6.  W zeszycie ćwiczeń przeczytajcie tekst pod tytułem Pizza na stronie 34 i zaznaczcie odpowiedzi w zadaniu 6.

https://quizlet.com/497326934/flashcards

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.

  • Memory