język angielski 23.04.2020

Topic: Funkcje językowe: wyrażanie prośby, zgadzanie się lub odmowa.

Potrzebne wyrażenia:

Can you help me with….?

Can I speak to the….?

I’d like to make an appointment….

Yes, of course/sure/no problem

I’m sorry, you can’t/that’s not possible/I’m afriad not

Przygotujcie podręcznik na stronie 97. Zrobimy wspólnie ćwiczenia.

https://wordwall.net/pl/resource/494505/reakcje-j%C4%99zykowe-egzamin-8-kl

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.

  • Memory