język angielski 26.05.2020 (MTeams)

Topic: Określanie stopnia umiejętności z zastosowaniem czasownika can. Dzisiaj przypomnimy sobie czasownik modalny can- umieć, potrafić, móc.

Zdania twierdzące układamy : osoba+can+czynność (I can run fast)

Zdania przeczące: osoba+ cannot/can’t+czynność (We can’t swim)

https://wordwall.net/pl/resource/432824/can-cant

Zróbcie zadanie i przepiszcie zdania do zeszytu. Teraz ułóżcie samodzielnie 10 zdań z czasownikiem can/can’t.

 

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.

  • Memory