język angielski 28.05.2020 (MTeams)

Topic: Porównywanie cech różnych osób i rzeczy z zastosowaniem stopnia wyższego przymiotników.

Stopień wyższy przymiotnika tworzymy:

Przymiotniki krótkie (jednosylabowe) dodajemy końcówkę – ER

Zasady pisowni:

LONG-LONGER

NICE – NICER (jeśli wyraz zakończony jest na literę -e to oczywiście dopisujemy samo-r)

BIG- BIGGER (podwajamy ostatnią spółgłoskę)

EASY – EASIER (y zamieniamy na -i, a następnie dodajemy er)

Przymiotniki długie (trzy- sylabowe i więcej…) stopniujemy dodając słowo  MORE przed przymiotnikiem

more exciting, more beautiful

Teraz otwórzcie podręcznik na stronie 81 i zróbcie zadanie 1- dopisz stopień wyższy (czyli +er według zasad)

2-  przymiotnik, który jest w nawiasie zamień na stopień wyższy, zadanie 3- ułóż wyrazy we właściwej kolejności.

https://wordwall.net/pl/resource/1887095/angielski/stopie%c5%84-wy%c5%bcszy-przymiotnik%c3%b3w

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.

  • Memory