język angielski 29.05.2020 (MTeams)

Topic: Porównywanie cech z zastosowaniem przymiotników nieregularnych.

Zapiszcie do zeszytu: good – better (dobry – lepszy), bad – worse (zły -gorszy), far- farther (daleki – dalszy). Otwórzcie zeszyt ćwiczeń na stronie 36 i spróbujcie zrobić zadania 1, 2 3 i 4 oraz 3 i 4 na stronie 37.

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.

  • Memory