język angielski 29.05.2020 (MTeams)

Topic: Pytania i krótkie odpowiedzi z czasownikiem can.

Przepiszcie do zeszytu: Pytania z czasownikiem can tworzymy przez inwersję czyli zamianę miejsc to znaczy, że czasownik can wstawiamy przed podmiotem (osobą).

Np. Can you swim? – Czy umiesz pływać?/ Can she dance? – czy ona umie tańczyć?

Krótkie odpowiedzi: Yes, she can/ No, she can’t.

Otwórzcie podręcznik na stronie 83 i zróbcie zadanie 1 i 2. W zeszycie ćwiczeń zróbcie zadania 3 i 4 na stronie 37.

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.

  • Memory