język angielski 30.03.2020

Topic: Czasowniki nieregularne

Cele:

-posługujemy się czasem przeszłym;

-opisywanie czynności wykonywanych w przeszłości.

  1. Otwórzcie podręcznik na str. 59 i przepiszcie tabelkę z czasownikami nieregularnymi, którą tam widzicie (zielona z sową).

Czasowniki nieregularne służą do opisywania czasu przeszłego. Wiecie już, że aby utworzyć czas przeszły trzeba dodać końcówkę -ed (naszego słynnego Edka:)), ale nie można dodawać tej końcówki do każdego czasownika, bo są czasowniki tzw. nieregularne do których nie dodajemy żadnej końcówki, a w czasie przeszłym mają inną formę niż w teraźniejszym.

Np. GO jest teraźniejsze, a WENT to forma przeszła.

Niestety trzeba nauczyć się ich na pamięć, ale dobra wiadomość jest taka, że forma przeszła w większości przypadków jest bardzo podobna do teraźniejszej.

Np. come- cAme (różnią się jedną literką).

  1. Jak już przepiszecie tabelkę, to na naszej grupie będziemy ćwiczyć.
Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.

  • Memory