język angielski 31.03.2020

Topic: Jaki jest twój pokój i co w nim jest? – dialog.

  1. Otwórz książkę na stronie 60. Przeczytaj dialog. Przepisz do zeszytu pytania i odpowiedzi.

What’s your bedroom like? –  It’s fantastic

What colour are the walls?-They are blue.

What colour is the bed?- It is pink.

Are there any posters?- Yes, there are/No, there aren’t

Is there a computer?- Yes, there is/ No, there isn’t

Have you got a mirror?- Ye, I have/ No, I haven’t

What’s your favourite thing in your bedroom? -It’s my lamp.

  1. Na grupie będziemy zadawać sobie pytania i udzielać odpowiedzi.
Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.

  • Memory