Język niemiecki

Tematem lekcji dziś jest Lieber Net Doktor … (Panie doktorze… ). Celem jest umiejętność czytania ze zrozumieniem i odszukiwania informacji dotyczących dolegliwości oraz porad lekarza.
Temat: Lieber Net Doktor … (Panie doktorze… )
Cele lekcji:

 • stosujesz bardzo podstawowe słówka/ zwroty z zakresu „zdrowie – leczenie”,
 • potrafisz wyszukać w czytanym tekście właściwych porad na określone dolegliwości.
 • potrafisz utworzyć bardzo krótką, prostą i spójną wypowiedź w zakresie :
  „Wizyta u lekarza
  Proszę o wpisanie notatki do zeszytu (Informacje zapisane w nawiasach nie wpisujecie do notatki):
  NOTATKA
 1. Słownictwo: (przypomnienie słownictwa z zakresu :wizyta u lekarza” – ostatni temat lekcji – notatka).
 2. Zapoznanie się z tekstami w podręczniku – str.124-125 |(korzystamy ze słowniczka na końcu rozdziału / 136 lub na końcu podręcznika /143.
 3. Zadanie sprawdzające zrozumienie tekstu: połącz w pary właściwe wypowiedzi dotyczące objawów chorobowych ( teksty 1, 2, 3,4) do porad lekarskich (A, B,. C, D) Wpisz do zeszytu rozwiązania : wzór tabelki:

1

2

3

4

 1. Zadanie sprawdzające umiejętność wyszukiwania określonych informacji w tekstach: wykonaj zadanie z podręcznika w zeszycie: 16b/ 125.
 1. Praca domowa : Zapisz w zeszycie własny dialog na podstawie informacji z dwóch ostatnich lekcji) „Besuch beim Arzt” (Wizyta u lekarza)
Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.

 • Memory