Język niemiecki

Moi drodzy dziś będziemy próbować wyrażać opinię na temat czynności, które wspierają zdrowie i dobre samopoczucie.
Temat: Ich lebe gesund, weil …. / Żyję zdrowo, ponieważ …./
Cele lekcji:

  • stosujesz bardzo podstawowe słówka/ zwroty z zakresu „zdrowie, samopoczucie”,
  • potrafisz określić główną myśl w czytanym tekście
  • potrafisz wyrazić opinię w zakresie znanego sobie tematu (zdrowie i samopoczucie),

(Proszę o wpisanie notatki do zeszytu. Informacje zapisane w nawiasach nie wpisujecie do notatki):
NOTATKA
1. Słownictwo: (wspólnie tworzymy asocjogram do zwrotu „gesund sein” – wyszukujemy zwrotów i słów w tekstach – wywiad 22a/127, uzupełniamy również naszą mapę skojarzeń własnymi propozycjami).
– Sport treiben,
– Musik hören
2. Zdania podrzędnie złożone ze spójnikiem „weil”(bo, ponieważ). Taki typ zdań został już omówiony przy poznaniu spójnika „dass”. Zasada gramatyczna: szyk wyrazów w zdaniu – końcowy – krótko przypomnimy sobie:
– orzeczenie /czasownik odmieniony/ stawiamy na końcu zdania
(pamiętamy, że czasowniki rozdzielnie złożone piszemy wtedy łącznie z przedrostkiem),
– podmiot znajduje się zaraz po spójniku,
reszta wyrazów w zdaniu bez zmian.
3. Ćwiczenia utwalające: Wykorzystując słownictwo z asocjogramu budujemy zdania, wyrażając opinię na temat czynników wpływających na zdrowy styl życia:
a) Ich lebe gesund, weil ……………………………………………………………………..
(Ich achte auf die Ernährung.)
b) Du bleibst fit, weil ………………………………………………………………………
(Jeden Tag treibst du Sport.)
c) Er lebt gesund, weil ………………………………………………………………………
(Er isst viel Obst ung Gemüse)
4. Praca domowa : Zapisz w zeszycie zdania ze spójnikiem „weil” :
a) Ich lebe gesund, weil ……………………………………………………………………..
(Ich fahre mit dem Fahrrad zur Schule
)
b) Wir bleiben fit, weil ………………………………………………………………………
(Am Wochenende schwimmen wir oft.)
c) Sie lebt gesund, weil ………………………………………………………………………
(Sie trinkt genug Wasser am Tag)
5. Dodatkowo dla zainteresowanych tematem: link z wyjaśnionym jeszcze raz materiałem gramatycznym oraz kilka dodatkowych ćwiczeń na sprawdzenie swoich umiejętności:)
https://www.youtube.com/watch?v=2cB9UoiiOR8

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.

  • Memory