język niemiecki

Temat: Am Montag /W poniedziałek/
Cele lekcji:

  • znasz i stosujesz nazwy pór dnia oraz słownictwo z zakresu „rodzina, czynności dnia codziennego, określanie czasu”,
  • stosujesz w zdaniu czasowniki zwrotne,
  • rozumiesz proste wypowiedzi pisemne i określisz kontekst wypowiedzi,
  • opowiadasz o czynnościach i wydarzeniach z codzienności.

Proszę o wpisanie notatki do zeszytu (zdań zapisanych w nawiasach nie wpisujemy w notatce):
NOTATKA
(sprawdzenie zadania domowego – odmiana czasowników zwrotnych)
1. Przypomnienie zasad stosowania czasowników zwrotnych w zdaniu: Oni nudzą się w domu./ Ona często się tak czesze.
2. Wypowiedź pisemna – tekst str.94.(Określ kontekst wypowiedzi każdego tekstu – dobierz ilustracje do wybranych fragmentów tekstu. Ćwiczenia wymowy).
3. Opowiadasz o czynnościach i wydarzeniach z codzienności:
a) Was machst du gewöhnlich montags?
b) Was macht deine Mutter gewöhnlich freitags?
c)Was macht dein Bruder/ deine Schwester gewöhnlich sonntags?
4.Podsumowanie lekcji; uzupełnij logicznie luki w zdaniach:
a) Wir …………………. ……… auf die Sommerferien. (sich freuen).
b) Frau Neumann ………………… …….. für Sport. (sich interessieren)
c) Max ………………… …….. zweimal am Tag. (sich waschen)
d) Ich …………………… ………. nicht. (sich langweilen)
5. Praca domowa:
Powtórz słownictwo z zakresu opisywania czynności dnia codziennego oraz pory dnia
– na następnej lekcji każdy uczeń powinien umieć opisać czynności dnia codziennego.

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.

  • Memory