Język niemiecki

Temat: Die Wiederholung des Kapitels /Powtórzenie działu/
Cele lekcji:

 • znasz i stosujesz słownictwo z zakresu „czynności dnia codziennego”,
 • stosujesz w zdaniu czasowniki zwrotne,
 • opowiadasz o czynnościach i wydarzeniach z codzienności.

Proszę o wpisanie notatki do zeszytu (zdań zapisanych w nawiasach nie wpisujemy w notatce):

(Sprawdzenie zadania domowego – rozumienie tekstów czytanych – podręcznik str. 94.)
(Utrwalenie odmiany czasowników zwrotnych – odmień czasowniki: sich interessieren,
sich freuen, sich am
üsieren, sich waschen, sich beeilen, sich erholen, sich fühlen)
NOTATKA
1. Na podstawie poniższych zwrotów zbuduj opis dnia pewnego młodego chłopaka.
(Opis wykonujemy wspólnie – każdy uczeń jedno zdanie. Zapisujemy gotowy opis w zeszytach).

 • aufstehen – Er steht am Morgen auf.
 • die Zähne putzen – …………………………………………..
 • sich waschen – …………………………………………..
 • frühstücken – …………………………………………..
 • zur Schule gehen – …………………………………………..
 • In der Schule lernen – …………………………………………..
 • nach Hause gehen – …………………………………………..
 • Musik hören – …………………………………………..
 • zu Mittag essen – …………………………………………..
 • Sport machen – …………………………………………..
 • Hausaufgaben machen – …………………………………………..
 • im Internet surfen – …………………………………………..
 • zu Abend essen – …………………………………………..
 • im Bett lesen – …………………………………………..
 • schlafen gehen – …………………………………………..

2. Praca domowa: Powtórz omówiony materiał od tematu „Ein Tag im Leben…” z zakresu opisywania czynności dnia codziennego, abyś potrafił na następnej lekcji opisać swój dzień stosując poznane struktury gramatyczne i leksykalne.

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.

 • Memory