Język niemiecki

Witam, dziś kontynuujemy temat sportu. Jest to również lekcja utrwalająca cały dział związany z zakresem Gesundheit – zdrowie.
Temat: Sport und Gesundheit – die Wiederholung des Kapitels
Cele lekcji:

 • stosujesz bardzo podstawowe słownictwo z zakresu „sport i zdrowie”,
 • potrafisz przekazać w języku niemieckim podstawowe informacje zawarte
  w materiałach wizualnych,
 • potrafisz wyrażać opinie oraz przedstawić upodobania związane ze sportem i wpływem sportu na życie człowieka,
 • stosujesz poznane struktury gramatyczne (spójnik „weil”, czasowniki modalne).

Proszę o wpisanie notatki do zeszytu (Informacje zapisane w nawiasach nie wpisujesz do zeszytu): 

1. Stosowanie słownictwa: odpowiedz na pytania:

 • Wie fühlst du dich? ………………………………………………..
 • Was tut dir weh? …………………………………………………….
 • Hast du Schmerzen? ……………………………………………………..
 • Du bist krank, wohin gehst du? ……………………………………………………..
 • Du hast Fieber. Was sollst du tun? ……………………………………………………..
 • Podaj zwrot, który oznacza życzenia powrotu do zdrowia:
  • ……………………………………………………..

2. Wyrażanie opinii:

 • Was ist deine Lieblingssportart? ………………………………………………….
 • Wie findest du Skispringen? ………………………………………………….
 • Lebst du gesund? Warum? ……………………………….. , weil ……………………………….
 • Wie findest du Sport? ………………………………… , weil …………………………………

3. Wyrażanie upodobania oraz uczuć i emocji :

 • Welche Sportarten magst du? ………………………………………………………..
 • Was machst du für die Gesundheit? ………………………………………………………..
 • Warum gehst du zum Zahnarzt? ……………………………….. , weil …………………………..
 • Warum treibst du Sport ? ………………………………… , weil …………………………………
 • Warum bleibst du im Bett? ………………………………… , weil …………………………………

4. Praca domowa : Przygotuj się do odpowiedzi (ustnej/ pisemnej) z zakresu poznanego słownictwa oraz poznanych struktur gramatycznych (umieszczonych w celach lekcji).

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.

 • Memory