Język niemiecki


Temat: Unser Lehrer war einfach klasse!/ Nasz nauczyciel był po prostu wspaniały!

Cele lekcji:

 • poznajesz bardzo podstawowe słownictwo z zakresu „podróżowanie i turystyka, wycieczki”,
 • poznajesz strukturę czasu Präteritum dla czasowników „sein” i „haben”
 • umiejętnie korzystasz ze słownika dwujęzycznego,
 • pozyskujesz informacje kulturoznawcze i krajoznawcze na temat Austrii (Innsbruck).
 1. Słownictwo (przetłumacz korzystając ze słowniczka w podręczniku):
 • die Reise –
 • umziehen –
 • die Landschaft –
 • das Gefühl haben –
 • die Geschichte –
 • (keine) Lust auf etwas haben –
 • Ärger haben –
 • Streit haben –
 • Glück haben –
 • (keine) Angst haben –
 • gute/ schlechte Laune haben –
 • anstrengend –
 • damals –
 • gestern –
 1. Czas Präteritum czasowników „sein” i „haben”:

  Formami podstawowymi czasowników „sein” i „haben” w czasie Präteritum są:
  sein – war

  haben – hatte

  Te formy podstawowe odmieniamy w liczbie pojedynczej i mnogie wg wzoru :

  ich            war           hatte

  du             warst        hattest

  er, sie, es  war          hatte

  wir            waren      hatten

  ihr             wart         hattet

  sie/ Sie     waren      hatten

 2. Budowa zdania:

  czas teraźniejszy: Ich bin in Konin.

  czas przeszły: Ich war in Konin.

  czas teraźniejszy: Du hast viel Zeit.

  czas przeszły: Du hattest viel Zeit.

 3. Ćwiczenia: zapisz poniższe zdania w czasie Präteritum:
  1. Er hat doch Englischkurs. ……………………………………………..
  2. Wir sind in den Bergen. …………………………………………….
  3. Ihr seid in der Schule …………………………………………….
 4. Praca domowa: Przeczytaj ze zrozumieniem teksty 1a/ 94-95 
Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.

 • Memory